Підписатись
Відписатись

 
СФЕРИ   КОМПЕТЕНЦІЇ
 
Переклад з англійської здійснений: Харківська група (Татьяна Крайнова), Анжела Борщевська
 
 
Ці сфери професійної компетентної діяльності повинні розглядатись у рамках загальної структури, що складає фахову діяльність європейського психотерапевта. Ці сфери діють для кожної з трьох основних категорій компетенцій (базова, специфічна та спеціалізована). Всі ці сфери визначають головні сфери діяльності, в котрих є компетентний європейський психотерапевт.
 
Сфери були розроблені Робочою Групою і потім доповнені завдяки консультаційному процесу (здійсненому у грудні 2009 і січні 2010), в процесі якого члени ЄАП заповнювали анкети, де вони могли залишати свої коментарі з приводу доцільності та значимості цих Сфер. Нижче представлені результати.
 
Сфери:
 
1.  Професійна, автономна та підзвітна практика. 
 
2.  Стосунки у сфері психотерапії.
 
3.   Дослідження (оцінка, діагноз та концептуалізація).
 
4. "Контрактація" (Розвиток цілей, планів та стратегій). 
 
5.   Різні техніки та втручання. 
 
6.   Завершення та оцінка. 
 
7.   Партнерство з іншими професіоналами. 
 
8.   Використання настанов, враховування думок колег та критична оцінка.
 
9.   Етика та сприйнятливість до  інших культур. 
 
10.  Керівництво та адміністрування.
 
11.  Дослідження. 
 
12.  Профілактика та освіта. 
 
13.  Керування перемінами, робота з критичними ситуаціями та психологічними травмами.
 
 
Сфера 1
 
 Професійна, автономна та підзвітна практика.
 
Ця сфера означає наступне:
 
-  психотерапевти можуть демонструвати, що вони компетентні працювати фахово, незалежно та автономно, у відповідності до прийнятих професійних стандартів (згідно основного етичного та процесуального кодексу, працюючи у відповідності до узгодженої процедури оскарження);
 
- крім того, вони можуть бути членами професійної групи (у випадку, якщо це необхідно), співпрацюючи з іншими фахівцями;
 
- психотерапевти повинні здійснювати відповідні записи та облік своєї роботи;
 
- психотерапевти  також повинні мати змогу продемонструвати, що вони можутьстворити відповідне середовище для проведення сеансів психотерапії;
 
- що вони можуть певним чином контролювати та оцінювати кількість своїх пацієнтів і свою діяльність, отримуючи підтримку чи керівництво, у разі  необхідності;
 
- психотерапевти також повинні мати можливість займатися власним професійним розвитком, поновлюючи знання у фаховій сфері та беручи участь у відповідному континуальному професійному розвитку (КПР);
 
- вони можуть контролювати та вирішувати будь-які питання, що стосуються  професійного розвитку.
 
 1.1: Створення професійної практики.
 
- Професійна поведінка.
 
-Організація власної  незалежної практики чи роботи у професійній команді.
 
- Робота у відповідності до прийнятих професійних стандартів.
 
- Належний облік інформації.
 
- Зв’язок з іншими фахівцями.
 
- Виявлення проблем в інших людей у професійному середовищі.
 
- Контроль, оцінювання та регулювання кількості пацієнтів.
 
- Підтримка фахової відповідності різноманітними способами.
 
1.2:  Забезпечення необхідного середовища.
 
 - Облаштування безпечної робочої ситуації.
 
- Забезпечення психотерапевтичного оточення.
 
- Керівництво чіткими домовленостями.
 
1.3: Забезпечення  роботи.
 
- Регулярна оцінка своєї діяльності.
 
- Перегляд своєї діяльності.
 
1.4:  Професійний розвиток.
 
-Підтримка відповідного Континуального Професійного Розвитку (КПР)
 
- Використання професійних якостей на практиці.
 
- Розмірковування про свою особистісну та професійну діяльність.
 
-Використання у своїй роботі результатів наукових  досліджень.
 
1.5:  Особистісний розвиток.
 
 -Розвиток особистих якостей, необхідних для відповідного професійного рівня психотерапевта.
 
 - робота над саморозвитком.
 
 
Базові компетенції (у СФЕРІ 1).
 
Сфера 1: Професійна, автономна та підзвітна практика.
 
Європейський психотерапевт є компетентентний у наступних областях:
 
1.1: Створення професійної практики
 
1.1.1: Професійна поведінка має на увазі наступне:
 
- забезпечення акуратного, тверезого та респектабельного зовнішнього вигляду;
 
- відповідна професійна поведінка стосовно клієнтів, колег та інших людей;
 
- підпорядкування всім національним та місцевим нормативним правилам та реєстраціям;
 
- запобігання, наскільки це можливо, від перебування у постійному стресі, підтримка здорового способу життя і т. д.;
 
- забезпечення відповідної заміни чи домовленості на випадок вашої відсутстності, відпустки чи критичної ситуації;
 
- членство у професійній асоціації і т. д.
 
1.1.2: Заснування власної  незалежної практики чи робота в професійній команді має на увазі наступне:
 
- організація відповідного професійного страхування, підпорядкування всім відповідним законам,  етичному та процесуальному кодексам, практичному керівництву і параметрам обслуговування;
 
- демонстрація чіткого розуміння ролі та професійної відповідальності психотерапевта;
 
- чесність та прозорість у питаннях навчання та досвіду;
 
- вияв особистої ініціативи в контакті з іншими фахівцями та закладами і т. д.
 
1.2.3: Робота у відповідності до прийнятих професійних стандартів
 
охоплює наступне:
 
- усвідомлення та дотримання основного етичного та процесуального кодексів;
 
- робота у відповідності до узгодженої процедури оскарження;
 
- знання та розуміння того, як професійна політика, принципи та керівництва виражаються та втілюються на практиці за допомогою різноманітних методів;
 
- вирішення проблем способом, що відповідає професійній діяльності та методу практики і т.д.
 
1.1.4: Належний облік інформації охоплює наступне:
 
- підготовка та підтримка системи ведення записів;
 
- здійснення  належного запису (записи історії хвороби) всіх сеансів психотерапії з пацієнтами/клієнтами у відповідності до етичних, юридичних та організаційних вимог;
 
- облік усієї відповідної інформації та всіх виконаних дій;
 
- забезпечення конфіденційності всіх записів, використовуючи для цього відповідне керівництво, інформацію та системи;
 
- інформування пацієнта/клієнта про те, як здійснюються записи. про рамки конфіденційності;
 
- забезпечення належних умов для надійного зберігання цих записів на необхідний термін;
 
- прийняття відповідних мір з метою забезпечення збереження записів на випадок хвороби чи смерті психотерапевта і т. д.
 
1.1.5: Зв’язок з іншими фахівцями має на меті наступне:
 
- веріфікація взаємно узгоджених критеріїв для обміну інформацією (у випадку необхідності);
 
- належне інформування пацієнта/клієнта про ці критерії;
 
- відповідний облік інформації, отриманої при сприянні інших установ;
 
- забезпечення проінформованості цих закладів про характер, методи, об’єм та практичне використання їхньої допомоги;
 
- партнерство з іншими фахівцями та організаціями і т. д.
 
1.1.6: Виявлення проблем в інших людей у професійному середовищі має на увазі наступне:
 
- проінформованість про будь-які можливі симптоми;
 
- обговорення будь-яких проблем, які безпосередньо стосуються людей, з ними самими, а також, якщо це необхідно, і з іншими особами;
 
- здійснення необхідних заходів, особливо, якщо нема змін обставин і т. д.
 
1.1.7: Контроль, оцінювання  та регулювання кількості пацієнтів має на увазі наступне:
 
- забезпечення того, що число пацієнтів (та їх справи) знаходяться в рамках компетенції психотерапевта;
 
- робота з максимальною ефективністю без надмірного стресу;
 
- належний та регулярний перегляд кількості пацієнтів (з колегами/ завідуючим/ керівництвом);
 
- визначення можливостей та необхідності подальшого навчання чи розвитку, консультування в експертів,у випадку необхідності.
 
1.1.8: Підтримка відповідності щодо практичної діяльності різноманітними способами має на меті наступне:
 
- виявлення та розпізнання певних обмежень, конфліктів чи невирішених справ;  
 пошук необхідної допомоги, підтримки та керівництва при виникненні проблем, що включають у себе можливість,  у випадку необхідності, призупинення професійної практики на деякий час;
 
- забезпечення проходження необхідного додаткового навчання та покращення розуміння в яких-небудь нових областях діяльності і т. д.
 
1.2:  Забезпечення необхідного оточення.
 
 1.2.1.: Забезпечення безпечної робочої ситуації має на меті наступне:
 
- відповідність щодо всіх юридичних вимог стосовно місця роботи психотерапевта чи клініки (напр., вимога місцевих органів влади, закони, що стосуються здоров’я та безпеки, страхування іт.д.);
 
- чітке дотримання  інструкцій у випадку загрози чи реальної небезпеки (стосовно пацієнта/клієнта, себе та іншихлюдей);
 
- дотримання необхідної політики і процедур у випадку необхідності дати раду ризикучи помилкам;
 
- ознайомлення з необхідними інструкціями про поведінку у випадку загрози безпеці людей (евакуація чи надзвичайні ситуації і т.д.).
 
1.2.2: Забезпечення психотерапевтичного оточення має на меті наступне:
 
- вияв обізнаності про потреби пацієнтів/клієнтів;
 
- створення та підтримка відповідного оточення, в котрому може здійснюватися сеанс психотерапії, яке мало би бути безпечним, затишним, відповідати характеру психотерапіїі, наскільки це можливо, певним потребам пацієнтів/клієнтів;
 
- забезпечення позитивного, дружнього і професійного першого контакту з пацієнтом/клієнтом;
 
- забезпечення відповідного контексту, ефективного адміністрування, наявність місць гігієни, місця очікування (якщо це необхідно), належних засобів зв’язку;
 
- розвиток та підтримка відповідного оточення і т. д.
 
1.2.3: Дотримання чітких домовленостей має на меті наступне:
 
-розробка процедури призначення зустрічей, надання інформації про час очікування у списку черговості;
 
- інформування іншої сторони завчасно про які-небудь зміни у призначених зустрічах;
 
- забезпечення інформованості пацієнта/клієнта про вартість лікування і/чи гонорар;
 
- можливість отримання державної чи приватної медичної страховки та будь-які особливі домовленості чи пільги;
 
- розробока процедури відміни візиту та процедури оплати за пропуск сесії;
 
- надання необхідної інформаціїпро стан справ пацієнта/клієнта, очікувану тривалістькурсу психотерапії та про тип психотерапії, який буде застосовуватися і т. д.
 
 
1.3: Участь у забезпеченні якості роботи.
 
1.3.1: Регулярна оцінка своєї діяльності має на меті наступне:
 
- оцінка  моделі(моделей) психотерапії, які застосовуються;
 
- систематичний контроль діяльності та її результатів послідовним, узгодженим та належним чином;
 
- компетентість у релевантних (інших) методиках та визначення відповідних критеріїв та способів оцінювання;
 
- необхідний зв’язок з керівництвом (особисте спілкування, зв’язок з колегами, робота в групі і т. д.);
 
- використання відгуків від адміністрації, керівництва, інших фахівців та пацієнтів/клієнтів для відповідної адаптації своєї діяльності і т. д.
 
1.3.2: Перегляд своєї діяльності має на меті наступне:
 
-оцінка впливу власної системи цінностей, вірувань, ставлення до професійної діяльності та поведінка;
 
- керівництво лікувальною практикою, відкритою для ретельного дослідження;
 
- участь у перевірці та забезпеченні якості клінічної практики;
 
- участь у відповідному Континуальному Професійному Розвитку (КПР) і т. д.
 
1.4: Професійнийрозвиток.
 
1.4.1: Відповідний Континуальний Професійний Розвиток (КПР) має на меті наступне:
 
- відповідність до вимог з КПР всіх національних чи методологічних професійних асоціацій;
 
- особиста участь у КПР та дослідження можливостей для професійного розвитку;
 
- орієнтація щодо постійних змін у сфері психотерапії (в області теорії, практики і/чи наукових досліджень);
 
- по можливості, участь у професійних конференціях, симпозіумах, зустрічах асоціацій психотерапевтів, семінарах, викладанні, виступах та написанні професійних статей і т. д.
 
1.4.2: Застосування професійних якостей на практиці має на меті наступне:
 
- розмірковування про правильність вибору, гнучкість та правомірність своєї професійної діяльності,  професійного втручання;
 
- врахування ступеня впливу своєї професійної діяльності на пацієнта/клієнта та ступеня відповідності цієї діяльності щодо потреб пацієнтів/клієнтів, процесу лікування;
 
- адаптація своєї діяльності відповідно до потреб та проблем різних пацієнтів/клієнтів і т. д.
 
1.4.3: Розмірковування про свою особистісну та  професійну діяльність має на увазі наступне:
 
- перегляд між сеансами психотерапії об’єму та ступеня впливу своєї особистісної та професійної діяльності з метою вивчення та пергляду власного терапевтичного підходу та стратегії;
 
- належне використання думки керівництва,  колег, зворотнього зв’язку, досвіду, знань та навичок; будь-якої постійної критичної оцінки і т. д.
 
1.4.4: Використання у своій роботі результатів наукових досліджень має на меті наступне:
 
- відслідковування поточних досліджень;
 
- правильне втілення у свою практику результатів, відповідних вашій діяльності і т.д.
 
1.5: Особистіснийрозвиток.
 
1.5.1: Розвиток різних якостей, необхідних фаховому психотерапевту має на меті наступне:
 
- стабільна відповідальна, моральна та етична поведінка;
 
- розвиток таких якостей як прямолінійність, чесність, послідовність, гнучкість, здатність керувати складними та спонтанними почуттями;
 
- розпізнання та здатність дати раду невпевненості;
 
- підтримка почуття спокою, внутрішньої безпеки та ясності мислення;
 
- повне усвідомлення власної індивідуальності, походження та особистісних рис;
 
- забезпечення можливості для пацієнта відчувати себе безпечно у вашій присутності;
 
- розвиток здатності до емпатії та розуміння, здатність проявляти повагу до інших; здатність допомагати у вирішенні проблем іншим людям;
 
- розвиток здатності приймати рішення, управляти ними, озвучуючи причини їх прийняття; необхідне здійснення відповідних дій під тиском певних страхів, ризиків чи невпевненості;
 
- висловлювання здорових міркувань, що базуються  на психотерапевтичних і/чи клінічних знаннях, досвіді, дослідженнях у рамках своєї практики і т.д.
 
1.5.2: Підтримка відповідного саморозвитку має на меті наступне:
 
- самоосвіта, особистісний розвиток та розвиток інтересів;
 
- розвиток усвідомлення власного Я та визначення шляхів контролю змін своєї  особистості, оцінка цих змін;
 
- використання індивідуальної психотерапії, контролю, зворотнього зв’язку та інших можливостей для вивчення особистих питань, власного розвитку  для вирішення певних особистісних проблем і конфліктів;
 
- відткритість до отримання та інтегрування нових знань про себе та свою професійну діяльність;
 
- визначення своїх особистих потреб та пошук шляхів їх задоволення поза рамками психотерапевтичних стосунків;
 
- критичнеоцінювання траєкторій особистісного розвитку і т. д.
 
 
 
Примітка: запрошуємо звіряти весь матеріал з оригінальним текстом.
 
Архів новин  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018