ϳ
³

 
 
« .. »,
 
.. ,
 
,
 
,
 
  –         ,
______________________________________________________________________________

 
 25 – 26 2015 . ()
(. , . 20, 2 , - )
 
25.11.2015
 
9-40  -  10-00
10 – 10 -20   
   
(HEPI), , - (EEAET).
       
  , , EHU, HEPI.  - ; «Existentia». .
 
11-40  -  12-00 –
12-00  -  13-20 
:
 , . . , . ..
 , . . ., , .. . – . ..
 , ..., , .
 
   
 , . .., . ..
               
 , . .., . ..
         
 , . .., . ,
 
13-20  -  13-30  –. –.
13-30  -  14-30 
14-30  -  16-00    –
            
 , . .., . ..
         
 , ..., , .
 , « .. »,
             
 , , , .
 
16-00  -  16-20  -
16-20  -  17-50
       
,   , - . .. , –,
« : , , »
 
 , . . ., ,
                :          
 , ,
 
26.11.2015
10-00  -  11-30 
       
 , . .., , ,
:        
 , . . ., –
HOMO SIBI SUFFICIENS :      
 , .. ,
     
 , .. ,
 
 
11-30  -  11-50 –
11-50  -  13-20
      ,    
 Ph . D , –, , , .
  :   .      
 , , – , .
 , , ,
« – : »
      ()               
 , ,
« » «»           
 , . .., ,
      :          
 , . .., . ..
           
 , . ..
 
13-20  13-30    –. –.
13-30  -  14-30
 
14-30  16-00   
    :
 , . .., ,
  -   . , ,
 Ph . D , –, , , .
: «» 
 , «"-"», , ...
 
16-00  -  16-20
16-20  -  17-50  
«  »         
 , , – , .
          –  
 , . . ., –
                         
 , , , .
17-50  -  18-00
18-00  -  18-20  .
----------------------------------------------
 
(, , , )
e - mail office @ maksimenko . com . ua

 

 

 

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021