Підписатись
Відписатись

 

До уваги авторів!

 

До опублікування в журналі «Форум психіатрії і психотерапії» приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, оглядові та дискусійні статті, статті історичного характеру, переклади оригінальних статей, лекції, спостереження з практики, короткі повідомлення, рецензії, огляди літератури. Журнал висвітлює проблеми клінічної психіатрії, психотерапії, практичної психології, соціальної роботи, організації та управління психіатричною службою, системи менеджменту і маркетингу психотерапевтичних послуг.

 

Підчас підготовки робіт до друку слід враховувати такі вимоги:

 

1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися в журналі і не подавалися до друку в журналі раніше.

2. Статті подаються до редакції українською, російською чи англійською мовами в електронному варіанті.

3. Обсяг статей не повинен перевищувати 10-12 сторінок для проблемних і оглядових статей та оригінальних досліджень, і 3 сторінки – для коротких повідомлень.

4. Роботи друкуються через 2 інтервали з полями: зліва – 3,5 см., зверху та знизу – 2,5 см., справа – 1 см. (28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку). Електронна версія подається у текстовому редакторі Microsoft Word.

5. Cтаття повинна супроводжуватися: назвою, вказівкою на авторство (співавторство), установу, абстрактом з ключовими словами (не більше 8)

6. Викладення матеріалу повинне бути чітким та максимально простим, без довгих історичних вступів, неологізмів і «наукового жаргону». Автори повинні дотримуватися міжнародної номенклатури.

7. Структура матеріалу повинна відповідати загальноприйнятій схемі:вступ (з обґрунтуванням актуальності), матеріал та методи дослідження, огляд проблеми, дослідна частина (якщо така є) з короткою характеристикою матеріалу та результатів дослідження, дискусія і узагальнення. Для оглядових та дискусійних статей – відповідно оглядова і дискусійна частини. Назви перелічених розділів у тексті вказувати не слід. Роботи, структура викладу яких не відповідає вищевказаній схемі, належать до розділу описів та повідомлень. 

8. До перекладів оригінальних статей необхідно додати:

1)  дозвіл установи (автора, редакції та ін.) які засвідчують “Copyrights” для опублікування;

2)  копію (ксерокопію) оригінальної статті – для вибіркової перевірки якості перекладу;

3)  авторство перекладу;

4)  список літератури, поданий в оригіналі статті.

9. Стаття повинна супроводжуватися коротким резюме англійською та російською мовами.

10. Стаття повинна бути підписана усіма авторами і містити відомості про них (фото, прізвище, ім’я, по-батькові, місце праці, посада, психотерапевтичний напрямок, науковий ступінь та інші досягнення автора, контактна адреса та телефони, е-mail)

11. Бібліографія повинна бути подана відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. У списку не вказують неопубліковані роботи, і він повинен бути надрукований на окремому аркуші. Посилання на літературні джерела у тексті слід вказувати у квадратних дужках і відповідно до бібліографії.

12. Ілюстрації до статті (рисунки, фотографії, графіки та діаграми подаються лише за необхідності, у якісно вигляді, і їх кількість повинна бути мінімальною.

13. Таблиці повинні бути компактними, мати назву що відповідає змісту. На усі рисунки та таблиці повинні бути посилання у тексті.

14. Текст та супровідні матеріали повинні бути відредаговані та перевірені. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей з виразними редакційно-стилістичними недоліками.

15. Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення статей. У випадку вимоги видруку без редакції – просимо на це окремо вказувати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів новин  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020