Підписатись
Відписатись

 

Проводиться набір группи на14-15 жовтня 2017 року.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ
«SANDPLAY-ТЕРАПІЯ
В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА»

ТЕМИ СЕМІНАРІВ І КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ

Практичний курс «Sandplay- терапія в роботі дитячого психотерапевта» складається з 5 семінарів по два дня раз в три місяці (всього 100 акад. год. аудиторної роботи) і завершується описом випадку та супервізією. Навчання проводиться 5 разів на рік, в перервах між семінарами учасники займаються самостійно і відпрацьовуютьпрактичнінавички з використання піскової терапії в роботі з дітьми.
При проведенні семінарів використовуються традиційні (лекція, семінар) та інноваційні форми навчання (практичні заняття у формі групових дискусій, круглі столи, підготовка та обговорення групових проектів, побудова та інтерпретація групових та індивідуальних піскових картин).

1 семінар. Теоретичні та історичні основи піскової психотерапії:
– Історія розвитку та сучасні тенденції піскової терапії
– Використанняпісковоїтерапії для дітей
– Психотерапевтичніперевагипісковоїтерапії.
– Показання та протипоказання до застосуванняпісковоїтерапії
15ак.год.Супервізія.
2 семінар. Організація кабінету піскової терапії. Перша зустріч з клієнтом:
– Інвентар та обладнання кабінету пісковоїтерапії
– Колекція мініатюрних фігур
– Категоріїоб’єктів
– Первиннеінтерв’ю та з’ясуваннязапиту до роботи в пісковій терапії 15ак.год.Супервізія.
3 семінар. Ключі до розуміння піскових картин:
– Головні характеристики
– Головна ідея піскової
– Сюжети піскової картини
– Конфліктний зміст піскових картин та ресурсний зміст піскових картин
– Варіанти фіксації спостережень 15ак.год.Супервізія.
4 семінар.Викристання піскової терапії в індивідуальній та груповій роботі:
– Місце гри в пісковій терапії в структурі індивідуальної консультації
– робота з пісочницею в дитячих і підліткових груп
– Співпраця з батьками 15ак.год.Супервізія.
5 семінар. Діагностика та спостереження динаміки процесу, аналіз динаміки процесу, прогнознозування в роботі. Особистість терапевта та її вплив на процес піскової терапії. Професійна ідентифікація:
– Дитина, як дзеркало проблем сім’ї.
– Зв’язок свідомого та підсвідомого 10ак.год.Супервізія.
Аналіз книги по темі. Представлення опису випадків учасниками. 5ак.год.

Самостійна робота учасників включає підготовку до практичних занять, опис випадку, який буде представлений на підсумковому семінарі, та аналіз книги по зазначеній тематиці.
Навчальний процес здійснюється в учбових аудиторіях. Для забезпечення навчального процесу використовуються: два піддон з мокрим та сухим піском, колекція мініатюрних фігур, фотокамера – для документування роботи.

Таким чином психотерапевтичніігри у пісочницідопомагають:
– Формуваннюцілісного, сильного і здорового «Я» дитини, забезпеченню рівноваги міжвнутрішнім світомпереживань і внутрішніх потреб і зовнішнім соціальним світом.
– Позбутисяпсихологічних травм.
– Пісочниця є контейнером, якийпокликанийвміщувати і витримуватиусінегативні і позитивніпереживаннядитини.
– Пісок і вода, виступаючи важливими носіями сенсорних вражень, відчуттів й емоційно-позитивних переживань, здійснюють заспокійливий вплив, дають емоційну розрядку та й одночасно допомагають стимулювати поведінкову активність, спонукають дитину до гри
– Через програвання своїх фантазій, страхів, бажань у безпечних умовах піскової терапії дитина (в тому числі і дорослий) набуває можливості контролю за своїми внутрішніми переживаннями.
– Актуалізація прихованих конфліктів.
– Гармонізувати загальний психоемоційний стан, знизити тривожність.
– Виробити у дитини відчуття структурованості, чіткості, знання межі і границі (особливо важливо для гіперактивних дітей).
Окрім терапевтичних завдань, у пісочниці вирішуються деякі корекційні завдання:
– Удосконалення координації рухів, дрібної моторики, орієнтації у просторі.
– Стимуляція вербальної і невербальної активності у процес ігри, формування навичок позитивної комунікації.
– Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини, зокрема тактильно-кінестетичної чутливості.
Отже, перевагою піскової терапії є індивідуальний підхід до кожної дитини;безпечний простір, в якому відбувається терапевтичний діалог та стосунок;психокорекційний ефект; розв’язання особистісних проблем через роботу з образами особистого і колективного підсвідомого; самопізнання; розкриття ресурсів; проникнення в несвідомі глибини психіки; розвиток свого «Я», своєї усвідомленої частини.

Метою курсу є розширення спектру психологічного інструментарію в роботі з дітьми, ознайомлення з методом психотерапії, структурою і змістом Sandplay-терапії, а також можливостями її застосування як інструменту психодіагностики та психокорекції у практичній діяльності дитячого психотерапевта.

Завдання курсу:
• ознайомити з історією виникнення Sandplay-терапії, основнимитеоретичнимиположеннями;
• ознайомити з вимогами до організації кабінетуSandplay-терапевта та необхідним інвентарем;
• засвоїтипрактичнінавичкизастосування піскової терапії в роботі з дітьми;
• вчити читати піскові картини, розуміти їх символічний зміст;
• сформувати розуміння важливості дотримання професійних етичних принципів і норм в роботі з використанням Sandplay-терапії.

Види навчальної діяльності та контролю знань: лекції, групи власного досвіду, практична робота, опис випадку та супервізія.

Викладач і розробник курсу:
Ірина Срібна – лікар, дитячий психіатр, психотерапевт за напрямками індивідуальна психотерапія за А. Адлером, дитяча та юнацька психотерапія, сертифікований Sandplay-терапевт, дійсний член УСП
Тетяна Параскева – фізичний реабілітолог, сертифікований Sandplay-терапевт, сертифікований ADOS и ADI-R спеціаліст, майстер соціальної роботи, дійсний член Української Спілки Психотерапевтів.

 

Архів новин  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020