Підписатись
Відписатись

 

 

Пам’ятка учаснику проекту власного досвіду УСП

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що з вересня 2012 р. в УСП вступає в повну силу Процедура заключної атестації (первинної професійної сертифікації), що чітко регламентує процес завершення психотерапевтичної освіти в рамках УСП. Відтепер претенденти на членство в Реєстрі психотерапевтів УСП всіх напрямків повинні будуть захищати теоретичну роботу та практичний випадок ведення психотерапії під континуальною супервізією - після отримання всіх необхідних годин власного досвіду, теорії, практики, супервізії.

Проекти власного досвіду надають весь обсяг власного досвіду та певну кількість теорії та супервізії, проте за надання всього обсягу та завершення психотерапевтичної освіти відповідальні секції УСП за напрямками психотерапії.

 

У випадку, якщо Ви зацікавлені пройти весь шлях психотерапевтичної освіти, запрошуємо Вас звернутися по отримання повної інформації до голови освітнього комітету Вашої секції (за обраним Вами напрямком психотерапії).

 

Список голів освітніх комітетів додається.

 

Структура та мета психотерапевтичної освіти

 

Навчання в проектах власного досвіду  є базовою невід’ємною складовою підготовки спеціалістів з психотерапії, що здійснює Українська спілка психотерапевтів згідно стандартів Європейської Асоціації Психотерапії. Українська Спілка Психотерапевтів (УСП) - Всеукраїнська громадська організація, основною метою якої є сприяння розвитку сучасної психотерапії в Україні, заснована в 1996 році. УСП є дійсним членом Європейської Асоціації Психотерапії. Згідно світової практики, психотерапевтичну освіту (як практичне підвищення кваліфікації на базі державного диплому про вищу освіту в області гуманітарних чи медичних наук) надають майже виключно лише громадські професійні організації і асоціації. І це є цілком закономірно, виходячи із особливостей завдань і структури психотерапевтичної освіти.

 

Згідно стандартів Європейської Асоціації Психотерапії структуру психотерапевтичної освіти становлять чотири розділи:

 

 1. Власний досвід
 2. Теорія
 3. Супервізія
 4. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією

 

Стандартами завершеної психотерапевтичної освіти є наступні:

власний досвід – не  менш ніж 300 годин,

теорія – не менш ніж 600 годин,

самостійна психотерапевтична практика під супервізією – не менш, ніж 600 годин,

супервізія – не менш, ніж 150 годин,

психіатрична пропедевтика – 150 годин.

 

Завершеною психотерапевтична освіта вважається тоді, коли кандидат оволодів всіма чотирма розділами. Лише це служить підставою для включення в Реєстр психотерапевтів УСП і клопотання про надання Європейського сертифікату з психотерапії, як і продовження професійного вдосконалення (отримання статусу спостерігача, навчаючого ко-терапевта, навчаючого терапевта, супервізора).

 

Набуття власного досвіду повинно тривати в рамках одного з освітніх проектів не менше 5 років.

Наступними етапами після набуття власного досвіду є опанування спеціалізованої теорії і самостійна психотерапевтична практика під супервізією. Цей етап психотерапевтичної освіти має тривати не менше 2-х років.

Важливо щоби кількість годин (цифра) мала не абсолютне, ідеальне чи символічне значення, а щоби кількість годин була трансформована у якість психотерапевтичної роботи. 

 

І. Власний досвід

 

Участь у проекті власного досвіду дає можливість опанувати найперший і найтриваліший блок психотерапевтичної освіти – власний досвід. Набуття власного досвіду (в навчальних групах в рамках освітніх проектів і індивідуального) має на меті:

 

А) рефлексію основних власних зразків стосунків і ставлення до оточення, а також власних внутрішніх переживань і психічних процесів;

 

Б) сприяння розвитку особистісних професійних якостей, необхідних для встановлення психотерапевтичного стосунку і психотерапевтичної практики (зокрема, більшої уважності і чутливості в стосунку до інших, здатності більш співчутливого розуміння, тощо);

 

В) сприяння розширенню діапазону власних переживань різних регістрів і досягнення більшої людської зрілості.

 

Головною метою власного досвіду є: засвоїти (на власному досвіді) базові положення, які лежать в основі кожного методу психотерапії, отримати доступ до ресурсів саморозуміння і самоусвідомлення, засвоїти (інтерналізувати) не лише професійні якості психотерапевта, а прийняти психотерапію, як частину власного світогляду і частину життя (екзистенціальний підхід).

 

Власний досвід є ядром навчальної психотерапевтичної програми. Набуття власного досвіду є базисом для опанування спеціалізованої теорії психотерапії та психотерапевтичних технік з метою формування власного терапевтичного стилю.

 

До участі в проектах особистого досвіду Української спілки психотерапевтів допускаються також особи, що не ставлять перед собою цілей оволодіння професії психотерапевта. У цьому випадку, особа отримує повноцінну психотерапевтичну послугу для кращого усвідомлення себе, покращення власного функціонування, особистісного розвитку. Однак, у   ситуаціях, коли учасник(ця) не розглядає свою участь в групових семінарах  як елемент професійного вдосконалення  та з певних причин відмовляється від вступу в Українську спілку психотерапевтів,  розмір внеску за участь в проекті збільшується на 25%.  Дане рішення виходить з пріоритетів УСП, які полягають, передусім,  у підтримці фахової компетентності. Існують інші групи особистісного росту поза навчальними проектами, в яких особи, що не ставлять для себе професійних завдань, мають можливість приймати участь для задоволення власних потреб.

 

Протягом роботи у міжсесійний період здобувачі психотерапевтичної освіти мають змогу опанувати наступні блоки психотерапевтичної освіти:

 

ІІ. Теорія

 

Опанування теоретичними знаннями – насамперед інтеграція власного досвіду з теоретичними здобутками та досвідом провідних психотерапевтів. Однак теорія є ефективною лише тоді, коли психотерапевт є добре ідентифікований з обраним напрямком і має добрий власний досвід у обраному методі. Важливою є обізнаність теорії (не технік) споріднених напрямків, яка збагачує арсенал психотерапевта.

 

Освоєння теоретичних засад обраного напрямку терапії відбувається в рамках різноманітних освітніх і науково-практичних заходів Української спілки психотерапевтів:

+ теоретичні семінари;

+ пропедевтика психічних захворювань;

+ освітні проекти;

+ науково-практичні конференції;

+ збори осередків та ін.

 

Інформацію про навчальні програми УСП за окремими напрямками можна отримати на сайті УСП www.usp.lviv.uaв розділі «Освіта» - «Навчальні програми секцій»

 

 

 ІІІ. Психотерапевтична практика

Цей блок передбачає практичну діяльність в допомозі людям з розладами поведінки або пацієнтам установ охорони здоров`я або соціального захисту в галузі психосоціальної допомоги (під постійним професійним керівництвом).

 

Іншим джерелом кращого розуміння себе та змогою побачити себе в іншому світлі є сам процес психотерапії, коли ми самі, допомагаючи іншим, розвиваємося як особистості, бо багато чого можемо навчитися від своїх клієнтів. У процесі власної психотерапевтичної практики, допомагаючи іншим зрозуміти як природу їхніх переживань, так і того, що людина має змогу бути творцем самої себе, ми постійно поглиблюємо знання і про себе. Саме ця здатність психотерапевта розвиватись у стосунках з клієнтом є однією з найважливіших якостей, незалежно від терапевтичного підходу. Це є запорукою формування не лише психотерапевтичної, а перш за все людської ідентичності.

 

Прийняти систему цінностей та екзистенціальний сенс якогось психотерапевтичного методу можна лише тоді, коли усвідомлюєш власну ідентичність та систему цінностей. Завдяки цьому терапевтична уважність, чутливість і здатність співпереживати стають не лише внутрішньою потребою (мотивом), а професійною позицією та якостями психотерапевта. Цей аспект є не менш важливим, аніж засвоєння базових теоретичних чи методологічних засад психотерапевтичного напрямку.

 

Українська спілка психотерапевтів об’єднує професіоналів, що працюють в різноманітних спеціалізованих установах. Багато установ приймають на практику кандидатів на здобуття психотерапевтичної освіти.

 

Рекомендується розпочинати психотерапевтичну практику не раніше, ніж після 5 сесій власного досвіду та закінчення пропедевтики психічних розладів і базового оволодіння теоретичними положеннями з обраного напрямку психотерапії.

 

ІV. Cупервізія/інтервізія

 

Супервізія дає можливість самоусвідомлення та розвитку власного терапевтичного стилю, під час якої ми маємо можливість отримати погляд на те, що робимо підчас терапевтичних сесій наче «зверху» та подивитися на цей процес очима своїх колег, самому будучи дещо збоку. У рамках психотерапевтичної освіти рефлексія і опрацювання контрольних випадків для кандидатів на здобуття освіти стали обовязковим предметом поряд із навчальною терапією і самостійною психотерапевтичною практикою. Ця форма супервізії стала складовою частиною усіх видів психотерапевтичної освіти.

 

Можна вказати три функції супервізії:

 1. фаховий нагляд і контроль
 2. особливий метод рефлексії психотерапевтичної практики у процесі освіти;
 3. Опрацювання прагнень, проблем і конфліктів, які виникають в контексті професійної діяльності і можуть суттєво впливати на неї.

Супервізія має на меті підтримати рефлексивні процеси фахівця, аби розвинути ефективніші стратегії вирішення робочих завдань, які вони повинні виконувати у рамках своєї професійної діяльності.

 

В Українській спілці психотерапевтів відбувається робота в:

+ постійнодіючих регіональних інтервізійних групах;

+ постійних, напіввідкритих або епізодичних відкритих супервізійних групах;

+ відкритих супервізійних групах впродовж теоретично-супервізійних семінарів;

+ індивідуальних супервізіях.

 

Згідно рішення Ради навчаючих психотерапевтів від 5.02.2012:

«Вимогою до завершеної психотерапевтичної освіти на перехідний період до 2014 р. є проходження:

Не менше 75 годин групових супервізій; а також

Не менше 25 годин індивідуальних супервізій; а також

Не менше 50 годин – інтервізійна група

З 2014 р. буде внесено вимогу про проходження усіх 150 годин у вигляді супервізій.»

 

Однією з особливостей програм підготовки психотерапевта УСП є те, що кожен має можливість вибирати тривалість і інтенсивність підготовки. Визначальною однак є вимога щодо проходження загальної кількості годин.

 

Всі блоки підготовки проводяться фаховими тренерами Української спілки психотерапії. Тренери УСП є фахівцями найвищого рівня із досвідом роботи близько 20 років в галузі сучасної психотерапії та величезним досвідом у суміжних галузях.

 

V. Заключна атестація

 

Післяотримання загальної кількості годин підготовки кожен кандидат проходить заключну атестацію. Заключна атестація проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару чи конференції та складається з двох частин:

1. Захист теоретичної роботи

2. Захист самостійної психотерапевтичної роботи

Теоретична робота є результатом  теоретичного дослідження за обраною та затвердженою темою обсягом 15-20 сторінок. До роботи додається не менше однієї рецензії.

Практична частина являє собою опис психотерапевтичного випадку, який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу. Обов’язковою є континуальна супервізія всіх представлених на заключний колоквіум випадків та рекомендація супервізора.

 

Списки атестованих осіб публікуються на сайті УСП, їм надається Сертифікат психотерапевта УСП та їхні дані вносяться в Реєстр психотерапевтів УСП. У випадку зацікавлення, кандидат також може клопотати про отримання Євросертифікату з психотерапії.

 

Шановні колеги,

Українська спілка психотерапевтів запрошує Вас до активнішої співпраці з нашою «материнською» організацією – Європейською асоціацією психотерапії (ЄАП).

ЄАП об’єднує 128 організацій з 41 європейської країни і більше 120 тисяч психотерапевтів. Філософія діяльності та стандарти професійної сертифікації ЄАП відповідають "Страсбурзькій декларації про психотерапію 1990 року". Детальніша інформація – на сайті ЄАП: https://www.europsyche.org/index.html

Документом, що підтверджує здобуття та визнання статусу психотерапевта відповідно до стандартів ЄАП, є Європейський сертифікат з психотерапії (ЄСП). Він запроваджений ЄАП з метою уніфікації рівня підготовки фахівців-психотерапевтів різних психотерапевтичних напрямків.

Всі власники ЄСП вказані в реєстрі ЄАП. Цей інструмент, опублікований на веб-сайті ЄАП, дозволяє шукати кваліфікованих фахівців у всій Європі. Переглянути реєстр психотерапевтів ЄАП можна за посиланням: https://www.europsyche.org/ecp.html (клікнувши на країну, можна побачити перелік сертифікованих психотерапевтів з цієї країни).

Власники Європейського сертифікату з психотерапії отримують інформацію про розвиток психотерапії в Європі електронною поштою. Вони можуть бути присутніми на засіданнях Ради ЄАП як спостерігачі без права голосу.

Актуальна ситуація стосунків УСП та ЄАП створює добрі передумови для масштабнішої інтеграції українських психотерапевтів у європейські процеси. Важливим кроком на цьому шляху є сертифікація психотерапевтів одночасно в УСП та ЄАП. Наступними етапами співпраці ми бачимо активніше проведення спільних заходів в Україні та Європі, ведення переговорів стосовно пільгових умов участі у цих заходах для українських акредитованих фахівців. 

У зв’язку з цим ми запрошуємо Вас до подання документів на отримання Європейського сертифікату з психотерапії (ЄСП).

Задля забезпечення активнішого менеджменту інтеграційних процесів в УСП створено робочу групу з питань євросертифікації у складі:

Мироненко Олександр– відповідальний секретар Національної акредитаційної організації Української спілки психотерапевтів (НАО УСП), навчаючий психотерапевт, супервізор УСП за напрямком клієнт-центрованої психотерапії.

Мединська Юлія – член Української спілки психотерапевтів навчаючий психотерапевт, супервізор УСП за напрямком психоаналізу. 

Турецька Христина– Спів-голова секції символдрами Української спілки психотерапевтів, навчаючий терапевт за напрямком символ драми.

Сидоренко Андрій– член Української спілки психотерапевтів, психолог-психотерапевт, навчаючий терапевт УСП з групового аналізу, член Секретаріату УСП.

Вимоги для отримання ЄСП Ви знайдете за посиланням: https://www.europsyche.org/contents/13119/how-to-apply-for-an-ecp.html

Для адміністрування та обслуговування веб-сайту ЄАП власники ЄСП з України сплачують одноразовий внесок у розмірі 50Є та щорічний реєстраційний збір у розмірі 10Є. Для адміністрування процесу сертифікації УСП кандидати на отримання ЄСП оплачують разовий внесок у розмірі 50Є. 

Алгоритм подання документів на отримання Європейського сертифікату з психотерапії:

 1. Звернення кандидата на ЄСП до Голів Секцій , Освітнього комітету УСП за напрямком (із запитом щодо можливості подання документів на ЄСП. Освітній комітет перевіряє виконання кандидатом стандартів УСП, внесення кандидата в реєстр УСП, оплату внесків.
 2. Освітній комітет у разі потреби надає рекомендації стосовно того, які питання потребують врегулювання: внесення в реєстр, виконання освітнього стандарту, погашення заборгованості по внесках в УСП.
 3. У разі позитивного рішення Освітній комітет підтверджує можливість розпочати процедуру заповнення аплікаційних форм та подання документів на отримання ЄСП. Підтвердження Освітнім комітетом відбувається у формі електронного листа на адресу робочої групи: usp.eap.certificat@gmail.com.
 4. Робоча група призначає куратора, котрий супроводжує заповнення документів кандидатом. Куратор особисто співпрацює з кандидатом щодо заповнення форм.
 5. Після остаточного заповнення форм кандидат на отримання ЄСП формує папку з копіями документів, які підтверджують всі вказані в аплікаційних формах складові освітнього стандарту. Папка передається менеджеру УСП Аліні Ізотовій (izotova0911@gmail.com)
 6. До папки додається заява встановленого зразка (див. доданий файл).
 7. До папки додаються квитанції про сплату вступного внеску в ЄАП (50Є) та УСП (еквівалент 50Є).

Реквізити оплати внеску в ЄАП: 

European Association of Psychotherapy

IBAN: AT684300035337340000

BIC: VBOEATWW

 

Міжнародний переказ за такими реквізити можна здійснити у будь-якому відділенні великих банків. Наприклад, у Приватбанку. 

У призначенні платежу необхідно вказати Ваше прізвище, ім’я англійською мовою (як у анкеті на присвоєння Євросертифікату).

Комісія за переказ 50 Євро становитиме 12,5%, тобто додатково 6,25 Євро.

Кошти можуть бути зараховані у гривні із переведенням по курсу, діючому на дату переказу.

 

Реквізити оплати внеску в УСП: 

5168 7554 3537 9488 ПриватБанк, Мединська Юлія Ярославівна

 

 1. Куратор, який супроводжував заповнення аплікаційних форм, надсилає ці форми на електронну адресу робочої групи, а також в Освітній комітет УСП.
 2. Робоча група представляє аплікаційні форми на черговій Тренерській раді УСП, після голосування та прийняття відповідного рішення робоча група надсилає форми в ЄАП.
 3.  Після прийняття рішення ЄАП освітній комітет УСП або куратор повідомляє кандидату про завершення процесу сертифікації.

 

Аплікаційні форми, зразки їх заповнення та текст заяви знайдете за посиланням:

Заповнені аплікаційні форми надсилайте на опрацювання членам робочої групи на мейл: usp.eap.certificat@gmail.com з вказанням теми листа «Документи на сертифікацію»

З повагою,

 

Робоча група УСП з питань євросертифікації